Ryhmittelymoduulilla eläimiä voi ryhmitellä esimerkiksi iän tai muiden tekijöiden mukaan omiin ryhmiinsä.