WebLammas

WebLammas är en tjänst för alla fårgårdar. Med hjälp av WebLammas upprätthåller du djurregistrets och produktionsuppföljningens uppgifter. Tjänsten är lätt att använda och den passar alla fårgårdar. Fr.o.m. version 52 fungerar inte WebLammas längre med Firefox-webbläsaren. I Windows-operativsystem skall programmet användas med Internet Explorer-webbläsaren.

Logga in i WebLammas

Egenskaper


 • Du kan hämta djur, som finns i djurregistret, hållningsplatser och lediga öronmärken till Weblammas.
 • Du bokför på samma gång djurregistrets och produktionsuppföljningens uppgifter. Du kan anmäla lamningar, köp, utmönstringar och förflyttningar med WebLammas.
 • Tackbidragsrapporterna underlättar uppgörandet av stödansökan. Med WebLammas kan du skriva ut en lista på stödberättigade djur.
 • Du får produktionsuppföljningens uppgifter genast sparade i realtid. I WebLammas kan du anteckna i WebLammas lammens vikter, ultraljudsmätningar, ett levande djurs EUROP-klassificering och ullbedömning.
 • Rapporterna förenklar produktionsuppföljningen och utvecklingen av djurmaterialet. Du kan skriva ut produktionsuppföljningens rapporter direkt ur WebLammas.
 • Du kan beräkna inavelsgraden då du väljer lämpliga parningskumpaner.
 • Det elektoniska släktträdet visar djurets släktskap så långt som det finns uppgifter om dem i databasen. Gemensamma förfäder märks ut med hjälp av färger.
 • Du kan skriva ut rapporter om ursprungsrasstödberättigade djur.
 • Tillkommer årsavgift 75 €/år + moms 24 %
 • Ibruktagandet av alla egenskaper i WebLammas (annat än upprätthållande av djurregistrets uppgifter) förutsätter att man hör till produktionsuppföljningen. De gårdar som inte hör till produktionsuppföljningen kan använda WebLammas ändast till att upprätthålla djurregistrets uppgifter.

  Beställning av programmet

  Fullmaktsavtal

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi