WebVuohi

WebVuohi-programmet är avsett för getgårdar för anteckning av gårdens djurhändelser i djurregistret samt lagring av djurens släktuppgifter. Fr.o.m. version 52 fungerar inte WebVuohi längre med Firefox-webbläsaren. I Windows-operativsystem skall programmet användas med Internet Explorer-webbläsaren.

Logga in i WebVuohi

Egenskaper


 • Lätthanterlig webbapplikation i vilken gårdens djur kan grupperas och bearbetas till arbetslistor.
 • Gränssnitt till Livsmedelsverkets får- och getregister. Officiell händelsedata lagras såväl i Livsmedelsverkets som ProAgrias databas.
 • Släktuppgifter kan lagras i WebVuohi -programmet. Beräkning av inavelsgrad och planering av betäckningar på gårdarna är möjligt.
 • Rapport för ansökan om stöd för uppfödning av lantraser och andra rapporter är tillgängliga.
 • Tillkommer årsavgift 80 €/år + moms 24 %
 • Ibruktagandet av WebVuohi förutsätter att man hör till produktionsuppföljningen.

  Beställning av programmet

  Fullmaktsavtalet

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi