WebVuohi

WebVuohi-programmet är avsett för getgårdar för anteckning av gårdens djurhändelser i djurregistret samt lagring av djurens släktuppgifter. Fr.o.m. version 52 fungerar inte WebVuohi längre med Firefox-webbläsaren. I Windows-operativsystem skall programmet användas med Internet Explorer-webbläsaren.

Logga in i WebVuohi

Egenskaper


 • Lätthanterlig webbapplikation i vilken gårdens djur kan grupperas och bearbetas till arbetslistor.
 • Gränssnitt till Livsmedelsverkets får- och getregister. Officiell händelsedata lagras såväl i Livsmedelsverkets som ProAgrias databas.
 • Släktuppgifter kan lagras i WebVuohi -programmet. Beräkning av inavelsgrad och planering av betäckningar på gårdarna är möjligt.
 • Rapport för ansökan om stöd för uppfödning av lantraser och andra rapporter är tillgängliga.
 • Anskaffningspris 154 € + moms 24 %
 • Tillkommer årsavgift 75 €/år + moms 24 %
 • Ibruktagandet av WebVuohi förutsätter att man hör till produktionsuppföljningen.

  Beställning av programmet

  Fullmaktsavtalet

  Pröva avgiftsfritt

  Kontakta oss och beställ

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi