Myndigheternas registertjänster

Vi producerar och upprätthåller nötkreatursregistrets tjänster för Livsmedelsverket. Vi sköter om nötkreatursregistrets, får- och getregistrets samt svinregistrets kundtjänst. Information om märkning och registrering av djur samt information om öronmärken och leverantörer hittar på Livsmedelsverkets sidor.

Flytta dig till Livsmedelsverkets sidor