Hantering av kunduppgifter

På denna sida kan du redigera dina kunduppgifter bla angående innehållet av registerutdragsbrevet. Du kan välja att lämna bort händelseutdraget, nötdjursförteckningen osv. Användarnamn och lösenord till programmet får du via Mtechs programstöd. Angående upprätthållandet av kunduppgifter kan ändringar också göras via nötkreaturregistrets kundtjänst.