Eläinyksiköt:

Sonnit ja lehmät
Eläinyksikköä
alle 6 kk 0,4
6-24 kk 0,6
yli 24 kk 1