Dokumenttipankki+

Säilytä dokumenttisi luotettavasti ja turvallisesti yhdessä paikassa. Dokumenttipankki+ on kaikille Bisnes+:n käyttäjille maksuton.

Esimerkiksi näitä tiedostoja kannattaa tallentaa Dokumenttipankki+:aan


  • Peltokasvustosta vuosittain ottamasi havaintokuvat tallessa vertailuja varten
  • Tukitarkastustilanteessa tarvittavat dokumentit
  • Eläinkaupan dokumentit
  • Siemenviljojen vakuustodistukset kuvina tallessa samassa varmassa paikassa
  • Kasvinsuojelututkinnon todistus helposti löydettävissä ostaessasi kasvinsuojeluaineita
  • Paloturvallisuusasiakirjat mm. nuohoustodistukset
  • Lohkokohtaisten toimenpiteiden asiakirjat
  • Kasvinsuojeluruiskun testauspöytäkirjat
  • Vuokrasopimukset
  • Lannoitteiden ostokuitit