Perusmoduulin eläinyksikköhinnoittelu vuoden 2021 laskutuksessa

Perusmoduulin hinta muodostuu vuosimaksusta sekä vuosimaksuun lisättävästä eläinyksikkölisästä. Eläinyksikkölisä vuoden 2021 laskutuksessa on 0,1 €/eläinyksikkö. Eläinyksikkölisä laskutetaan vuoden 2021 laskutuksessa vuoden 2020 eläinyksikkömäärän keskiarvon mukaan. Eläinyksikkölisän katto on 600 ey.

Esimerkki eläinyksikköhinnoittelusta:

Eläinyksikköjen lkm Eläinyksikkölisä, €/ey Eläinyksikkölisä, €
0-30 0,1 € 0,1-3 €
30-100 0,1 € 3-10 €
100-300 0,1 € 10-30 €
300-600 0,1 € 30-60 €