Perusmoduulin eläinyksikköhinnoittelu

Perusmoduulin hinta muodostuu vuosimaksusta sekä vuosimaksuun lisättävästä eläinyksikkölisästä.

Eläinyksikkölisä vuoden 2023 laskutuksessa on 0,25 €/eläinyksikkö. Eläinyksikkölisä laskutetaan vuoden 2023 laskutuksessa vuoden 2022 eläinyksikkömäärän keskiarvon mukaan. Eläinyksikkölisän katto on 600 ey.

Katso täältä eläinyksikön kertoimet.

Esimerkki eläinyksikköhinnoittelusta:

Eläinyksikköjen lkm Eläinyksikkölisä, €/ey Eläinyksikkölisä, €
0-30 0,25 € 0,25 – 7,5 €
30-100 0,25 € 7,5 – 25 €
100-300 0,25 € 25 – 75 €
300-600 0,25 € 75 -150 €

 

Katso täältä vuoden 2022 eläinyksikkölisä.