Grundmodulens djurenhetstilläggsprissättning

Grundmodulens pris består av årsavgiften och djurenhetstillägget som tillsätts på årsavgiften.

Djurenhetstillägget är 0,25 €/djurenhet. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2023-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2022. Djurenhetstilläggets tak är 600 de.

Se djurenheternas koefficientter här.

Exempel på djurenhetsprissättningen:

Djurenheternas antal Djurenhetstillägg, €/de Djurenhetstillägg, €
0-30 0,25 € 0,25 – 7,5 €
30-100 0,25 € 7,5 – 25 €
100-300 0,25 € 25 – 75 €
300-600 0,25 € 75 -150 €

 

Se här årets 2021 djurenhetstilläggninsprissättning.