Grundmodulens djurenhetstilläggsprissättning

Nötdjurprogrampaketens pris består av årsavgiften och djurenhetstillägget som tillsätts på årsavgiften.

Djurenhetstilläggets pris varierar mellan 0,8 € – 0,95 €/djurenhet. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2024-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2023. Djurenhetstilläggets tak är 600 de.

Se djurenheternas koefficientter här.

Exempel på djurenhetsprissättningen, när djurenhetstillägg är 0,80 €:

Djurenheternas antal Djurenhetstillägg, €/de Djurenhetstillägg, €
0-30 0,8 € 0,8 – 24 €
30-100 0,8 € 24,8 – 80 €
100-300 0,8 € 80,8 – 240 €
300-600 0,8 € 240,8 – 480 €

 

Exempel på djurenhetsprissättningen, när djurenhetstillägg är 0,85 €:

Djurenheternas antal Djurenhetstillägg, €/de Djurenhetstillägg, €
0-30 0,85 € 0,85 € – 25,5 €
31-100 0,85 € 26,35 € – 85 €
101-300 0,85 € 85,85 € – 255 €
301-600 0,85 € 255,85 € – 510 €

 

Exempel på djurenhetsprissättningen, när djurenhetstillägg är 0,90 €:

Djurenheternas antal Djurenhetstillägg, €/de Djurenhetstillägg, €
0-30 0,9 € 0,90 € – 27 €
31-100 0,9 € 27,9 € – 90 €
101-300 0,9 € 90,90 € – 270 €
301-600 0,9 € 270,9 € – 540 €

 

Exempel på djurenhetsprissättningen, när djurenhetstillägg är 0,95 €:

Djurenheternas antal Djurenhetstillägg, €/de Djurenhetstillägg, €
0-30 0,95 € 0,95 € – 28,5 €
31-100 0,95 € 29,45 € – 95 €
101-300 0,95 € 95,95 € – 285 €
301-600 0,95 € 285,9 € – 570 €

 

Se här årets 2023 djurenhetstilläggninsprissättning.