Naseva-förbindelse

Med Naseva-förbindelsen i Min Gård -programvaran kan man anteckna uppgifter om vårdåtgärder och medicineringar i Naseva-tjänsten. Naseva hör till Maito Pro, Emo Pro och Liha Pro.

Aktivera Naseva-förbindelse

Vill du ha mera information? Kontakta oss!

Min Gård programstöd

tel. 09 8566 5969 / tuki@minunmaatilani.fi