Egenseminering

Med Egenseminering-modulen anmäler du egensemineringar som gjorts på gården. Man kan spara uppgifterna om semineringarna som grupp och spermalagret uppdateras i samband med att data sparas. Lagring av data om egensemineringar förutsätter att man har ingått serviceavtal med Faba.

Kontakta oss och beställ

Egenskaper


 • Rapportering av ickeomlöpnings% enligt djurägarseminör
 • Rapportering av antalet inseminationer enligt djurägarseminör
 • Lagring av egensemineringar
 • Hantering av gårdstanken
 • Pris 39 €/år + moms 24% + 0,25 €/förstaseminering
 • Pröva avgiftsfritt

  Kontakta oss och beställ

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi