Raatolinkki

Med Raatolinkki kan du i Min Går -tjänsten beställa Honkajoki Oy:s kadavertransport för döda nötkreatur. Du tar först bort djuret normalt i Min Gård -programmet med Utgång-funktionen och därefter kan du göra en avhämtnings-beställning för det döda djuret till Honkajoki.

Kontakta oss och beställ

Egenskaper


  • Snabb och behändig avhämtningsbeställning från Honkajoki.
  • Det döda djuret väljs i Min Gård och överförs med Raatolinkki till Honkajokis Helos-tjänst.
  • Förteckning över de avhämtade djurens historia.
  • Inga separata lösenord behövs för att beställa avhämtningen.
  • Avgiftsfri
  • Vill du ha mera information? Kontakta oss!

    Min Gård

    tel. 09 8566 5969 / tuki@minunmaatilani.fi