ProTid tidsuppföljning

ProTid, digital tidsrapportering och uppföljning för hela gården. Rapportering görs per arbetsuppgift, och i Min Gård får du en samman­ställning på rapporterade arbetsuppigter och arbetstid. Med hjälp av tids­rapportering kan du identifera för­bättringsmöjligheter, effektiviserar samt höja tillfölitligheten i ekonomiska be­räkningar. Du kan bland annat skriva ut månadens arbetstid som grund för löneberäkning. I priset ingår modulen Arbets­uppgifter.

Kontakta oss och beställ

Egenskaper


  • Digital tidsrapportering och -uppföljning
  • Varje användare har eget användarnamn för rapportering
  • Uppföljningsmöjligheter för hela gården, per arbetstagare och arbetsuppgift
  • Uppgifter som grund för löneberäkning och vidare utveckling
  • Ekonomiska beräkningar, exemeplvis produktionskostnader baserat på reella arbetstimmar
  • Visuella rapporter i Min Gård, i pdf- och Excelformat
  • Anpassad för växtodlings- och mjölkgårdar
  • Modulen ”Arbetsuppgifter” ingår i priser
  • Pris för gårdar som ingår i Produktionsuppföljning (mjök): 1-5 användare 212 €/år + moms 24%, över 6 användare 328 €/år + moms 24%
  • Pris för övriga: 1-5 användare 260€/år + moms 24%, över 6 användare 380€/år + moms 24%