KoKompassen

Du kan förbättra lönsamheten på din nötkreatursgård genom att optimera produktionen enligt de biologiska och ekonomiska faktorerna. Du kan jämföra olika strategiska lösningar, reagera på förändringar på marknaden och förbättra lönsamheten.

Beställ

Programpriser (+ moms 24 %) 1.1.2021 – 31.12.2021

KoKompassen Pris
Uppföljningskalkyl 92 €/år + 0,2 €/ko
Utfodringsplanering 126 €/år + 0,2 €/ko
Blandningar 92 €/år + 0,2 €/ko

0,2 €/ko faktureras i slutet av året separat

Vill du ha mera information? Kontakta oss!

Min Gård programstöd

tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi