KoKompassen

Du kan förbättra lönsamheten på din nötkreatursgård genom att optimera produktionen enligt de biologiska och ekonomiska faktorerna. Du kan jämföra olika strategiska lösningar, reagera på förändringar på marknaden och förbättra lönsamheten.

Beställ

Programpriser (+ moms 24 %) 1.1.2023 – 31.12.2023

KoKompassen Pris
Uppföljningskalkyl 101 €/år + 0,25 €/ko
Uppföljningskalkyl (produktionsuppföljning) 0
Utfodringsplanering 160 €/år + 0,25 €/ko
Utfodringsplanering (produktionsuppföljning) 138 €/år + 0,25 €/ko
Blandningar 112 €/år + 0,25 €/ko
Blandningar (produktionsuppföljning) 101 €/år + 0,25 €/ko

0,25 €/ko faktureras i slutet av året separat

Vill du ha mera information? Kontakta oss!

Min Gård programstöd

tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi