KoKompassen

Du kan förbättra lönsamheten på din nötkreatursgård genom att optimera produktionen enligt de biologiska och ekonomiska faktorerna. Du kan jämföra olika strategiska lösningar, reagera på förändringar på marknaden och förbättra lönsamheten.

Beställ

Programpriser (+ moms 24 %) 1.1.2021 – 31.12.2021

KoKompassen Pris
Uppföljningskalkyl 90 €/år + 0,2 €/ko
Utfodringsplanering 120 €/år + 0,2 €/ko
Blandningar 85 €/år + 0,2 €/ko

0,2 €/ko faktureras i slutet av året separat

Intäktprognos (användbar endast i det gamla KoKompass-programmet, som hör till ProAgrias nättjänster)

Med Intäktprognosen kan du planera produktionen och djurmängderna för 4 år framåt. På så sätt får du en grund för beräkning av foderbehovet för följande utfodringsperiod. Programmet ger en prognos över besättningens och kornas mjölkavkastningar samt mjölkens fett- och proteinhalter. Priset på intäktprognos:

  • 68 € /år (om gården hör till produktionsuppföljningen)
  • 136 €/år (om gården inte hör till produktionsuppföljningen)

Man kan beställa Intäktprognosen via programstödet, tfn 09 8566 5969 (välj siffran 6).

Det gamla programmets beställningar och avbeställningar:

tfn 09 8566 5969 (välj siffran 6)
per e-post: tuki@mtech.fi

För beställning och avbeställning behöver vi besättningsidentifikation samt kontaktuppgifter.

Vill du ha mera information? Kontakta oss!

Min Gård programstöd

tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi