KoKompassen

Du kan förbättra lönsamheten på din nötkreatursgård genom att optimera produktionen enligt de biologiska och ekonomiska faktorerna. Du kan jämföra olika strategiska lösningar, reagera på förändringar på marknaden och förbättra lönsamheten.

Beställ

Programpriser (+ moms 24 %) 1.1.2024 – 31.12.2024

KoKompassen Pris
Uppföljningskalkyl 110 €/år + 0,27 €/ko
Uppföljningskalkyl (produktionsuppföljning) 0
Utfodringsplanering 173 €/år + 0,27 €/ko
Utfodringsplanering (produktionsuppföljning) 149 €/år + 0,27 €/ko
Blandningar 121 €/år + 0,27 €/ko
Blandningar (produktionsuppföljning) 109 €/år + 0,27 €/ko

0,27 €/ko faktureras i slutet av året separat

Vill du ha mera information? Kontakta oss!

Min Gård programstöd

tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi