Maito Pro

Maito Pro-paketet innehåller alla mjölkgårdsprogramfunktioner som behövs. Till ditt förfogande finns bland annat färdiga och anpassningsbara rapporter, avelsvärden för Faba mjölkraser, Faba DigiHelmi, Faba KlövModul, bilder, genomtestning och mycket mer!

Beställ Maito Pro

Funktioner i Maito Pro-programvarupaketet


 • Möjlighet att beställa genomtest
 • Bildfunktionen
 • Valios KPI-indikatorer för Valios producenter
 • Faba Avelsvärden för mjölkraser
 • Faba DigiHelmi
 • Faba Klövmodul
 • Pris: 365 €/år + 0,95 €/de/år
 • Beställ mjölkgårdsprogramvarupaketet Maito Pro!

  Beställ Maito Pro
  Djurkorgens funktioner för att spara uppgifter I separata menyer På förstasidan Allmän Separata program
  Kalvning Näytelinki  för robotgårdar KPI-nyckel (Valio) Språkvetenskap: FI, SV, EN och RU HKScanLink
  Inköp Provmjölkning Nyckeltal för de senaste 12 månaderna, 8 poster, t ex kalvdödlighet Djursökning Lihahietanen länk
  Utmönstring Lageunderhåll för egenseminering Avvanda födslar, % Egna tjurar Anelma länk
  Kalvkort Kalkylator för djurenheter och antal djur Köttklass Påminelse om lediga öronmärken AtriaLink
  Avdelningar Hantering av arbetstagasignum Händelser och kommentarer från nötregistret Mina inställningar för djurhändelser Atria Emo KPI
  Brunstobservation Befullmäktigande av arbetarsignum Förslag till kungörelser från nötregistret Egna samarbetsgårdar Atria Parent vidarebefordran länk
  Frön Anteckning/kvittering av enstaka och återkommande arbetsuppgifter Nötregisterhändelser 1 månads sammanfattning Chatt Movet länk
  Dräktighetsundersökning Spara bilder för djuret/gården Djurlarm Feedbackkanal NautaLink
  Sinläggning Anteckning/kvittering av behandlingsuppgifter och karenstider Olika grafer med gårdsinformation på förstasiadan Egenseminering
  Eko Kalender (beräknade händelser) Kors och kvigors situation idag
  Raatolink Kalender (egna anteckningar och uppgifter)
  Anteckningar Spara dina egna rapporter
  Grupper Uppdaterar grupper
  Djurägarspecifik information Egen uppdateringsgrupp, med egna regler
  Inmatning av slaktdata Standard- och historikrapporter
  Inavelsberäkning Djurkort
  Faba Genomtest Skriva ut rapporter (papper, pdf, excel)
  Faba DigiHelmi Engångsinloggning till Fabas onlinetjänster
  Faba Klövmodul Engångsinloggning till ProAgrias onlinetjänster
  Försäkran om överensstämmelse Sök efter raderade djurlistor (rapporter)
  Skriv ut djurkorten Visa valda (filtrering av valda med rapport)
  Vikter Redigera rapporter
  Arbetsuppgift Egen information
  Utfodning under kalvtiden Mina beställningar
  Hornstaus Programvarubutik
  Flyttning
  Öronmärken
  Upphittad