WisuPrognos – för val av exakt växtskyddstidpunkt

Med WisuPrognos-tilläggsmodulen sköter du växtskyddet kostnadseffektivt och minskar miljöbelastningen när du riktar växtsjukdomsbekämpningen mot det verkliga behovet. Växtsjukdomsprognosen baserar sig på uppgifterna i Wisu om skiftets förfrukt, växtsort, bearbetningsmetod och datum för sådd.

Kontakta oss och beställ

Egenskaper


 • Beräkning och uppföljning av sjukdomsrisker på skiftena
 • Grafisk presentation av de senaste dagarnas sjukdomsutveckling
 • Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox, Safari
 • Prognosmodell för kornets bladfläcksjuka och kornets sköldfläcksjuka
 • Prognosmodell för vetets bladfläcksjuka och vetets brunfläcksjuka
 • WisuPrognos har godkännande från Livsmedelsverket som en övervakningsapplikation för växtsjukdomar
 • Gårdsvis väderdata
 • Rekommenderade webbläsare: Chrome, Firefox, Safari
 • I priset ingår alltid D-värdesprognos-tilläggmodul
 • Pris 65 €/år + moms 24%
 • WisuPrognos vid bekämpning av kornets och vetets sjukdomar

  WisuPrognos beräknar en prognosmodell för kornets och vetets mest skadliga växtsjukdomar och grafiken visar åskådligt sjukdomsutvecklingen på de olika skiftena under de senaste dagarna. Du kan påbörja bekämpningen av växtsjukdomar på dina skiften till precis rätt tidpunkt, du undviker onödigt arbete och miljöbelastning.

  I samarbete med Meteorologiska institutet

  WisuPrognos använder väderdata från Meteorologiska institutet. Väderdata baserar sig på gårdens koordinater.

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi