Prislista

Priserna är i kraft fr.o.m. 1.1.2021 (+ moms 24 %). Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveransavgifter. Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms. Mtech Digital Solutions Oy inför elektronisk fakturering från och med 1.2.2020, varefter vi uppbär ett faktureringstillägg på 5 € inkl. Moms 24 % för varje tryckt och skickad faktura.

Programvaror för nötgårdar

Program Årsavgift
Grundmodul 90 + 0,2 €/de*
Redigerbara rapporter 56 €
Mjölkproduktion 97 €
Köttproduktion 97 €
AmmuLink 58 €
RoboLink 58 €
Gruppering 27 €
Faba Inavelsberäkning 50 € + 0,25 €/hondjur***
Faba Avelsvärden för mjölkraser 27 €/år + 0,25 €/hondjur***
Faba KlövModulen 27 €/år + 0,25 €/hondjur***
Faba DigiHelmi 27 €/år + 0,25 €/hondjur***
Eko-modulen 27 €
Egenseminering 32 € + 0,2 €/förstaseminering****
Arbetsuppgifter 27 €
Movet-länken 27 €
KoKompass, uppföljningskalkyl 90 €/år + 0,2 €/ko**
KoKompass, utfodringsplanering 120 €/år + 0,2 €/ko**
KoKompass, blandningar 85 €/år + 0,2 €/ko**

*Djurenhetstillägget är 0,2 €/de. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2021. Djurenhetstilläggets tak är 600 de.

** Kospecifika avgiften är 0,2-0,3 €/ko. Den kospecifika avgiften faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på komängden i medeltal år 2021.

*** Hondjur över 14 månader

**** Förstasemineringsavgiften för år 2021 faktureras i samband med programfaktureringen 2022.

Odlingsplaneringsprogram

Program Årsavgift
Wisu 120 € + 0,5 €/ha *
Smart Farming 72 € + 0,5 €/ha *
WisuLink 100 € + 0,5 €/ha *
WisuPrognos 50 €
MobiWisu 72 €
Poimuri 95 €

*Hektartillägget är 0,5 €/hektar. Hektartillägget faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på skiftenas totalareal för 2021. Hektartilläggets tak är 150 ha.

Lantbrukets bokförings- och ekonomiprogram

Program Årsavgift
WebWakka 171 €
WebWakka Pro 248 €
WakkaKuitti 60 €
Nätfaktureringen Se prislistan för nätfaktureringen här

WebWakka Pro för bokföringsbyråer: kontakta och be om ett erbjudande:
jari.nevavuori@mtech.fi, tel. 020 747 2387

WebWakka-erbjudande hos Andelsbanken till MTK:s och SLC:s medlemmar.

Programvaror för ledarskap

Program Årsavgift
ProTid + Arbetsuppgifter, gårdar som ingår i produktionsuppföljning (mjök): 1-5 användare 212 €
ProTid + Arbetsuppgifter, gårdar som ingår i produktionsuppföljning (mjök): 6 eller mera användare 328 €
ProTid + Arbetsuppgifter, övriga gårdar: 1-5 användare 260 €
ProTid + Arbetsuppgifter, övriga gårdar: 6 eller mera användare 380 €

Andra tjänster

Program Anskaffningspris Årsavgift
WebLammas 80 €
WebVuohi 80 €