Prislista

Priserna är i kraft fr.o.m. 1.1.2022 (+ moms 24 %). Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveransavgifter. Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms. Mtech Digital Solutions Oy inför elektronisk fakturering från och med 1.2.2020, varefter vi uppbär ett faktureringstillägg på 5 € inkl. Moms 24 % för varje tryckt och skickad faktura.

Programvaror för nötgårdar

Program Årsavgift
Grundmodul 90 + 0,2 €/de*
Redigerbara rapporter och Arbetsuppgifter-modulen 69 €
Mjölkproduktion 104 €
Köttproduktion 104 €
AmmuLink 64 €
RoboLink 64 €
Gruppering 29 €
Faba Inavelsberäkning 50 € + 0,28 €/hondjur***
Faba Avelsvärden för mjölkraser 28 €/år + 0,28 €/hondjur***
Faba KlövModulen 28 €/år + 0,28 €/hondjur***
Faba KlövMobil 50 €/år
Faba DigiHelmi 28 €/år + 0,28 €/hondjur***
Eko-modulen 29 €
Egenseminering 34 € + 0,2 €/förstaseminering****
Arbetsuppgifter 29 €
Movet-länken 29 €
KoKompass, uppföljningskalkyl 92 €/år + 0,2 €/ko**
KoKompass, utfodringsplanering 126 €/år + 0,2 €/ko**
KoKompass, blandningar 92 €/år + 0,2 €/ko**

*Djurenhetstillägget är 0,2 €/de. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2021. Djurenhetstilläggets tak är 600 de. I samband med 2022-års fakturering faktureras också djurenhetstillägget för året 2022.

** Kospecifika avgiften är 0,2 €/ko. Den kospecifika avgiften faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på komängden i medeltal år 2021.

*** Hondjurspecifika avgiften (hondjur över 14 månader) är 0,28 €/hondjur

**** Förstasemineringsavgiften för år 2021 faktureras i samband med programfaktureringen 2022 och förstasemineringsavgiftern för år 2022 faktureras i samband med programfaktureringen 2023.

Odlingsplaneringsprogram

Program Årsavgift
Wisu 126 € + 0,5 €/ha *
Smart Farming 72 € + 0,5 €/ha *
WisuLink 100 € + 0,5 €/ha *
WisuPrognos 50 €
MobiWisu 77 €
Poimuri 95 €

*Hektartillägget är 0,5 €/hektar. Hektartillägget faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på skiftenas totalareal för 2021. Hektartilläggets tak är 150 ha.

Lantbrukets bokförings- och ekonomiprogram

Program Årsavgift
WebWakka 179 €
WebWakka Pro 260 €
WakkaKuitti 62 €
Nätfaktureringen Se prislistan för nätfaktureringen här

WebWakka Pro för bokföringsbyråer: kontakta och be om ett erbjudande:
jari.nevavuori@mtech.fi, tel. 040 545 8281

WebWakka-erbjudande hos Andelsbanken till MTK:s och SLC:s medlemmar.

Programvaror för ledarskap

Program Årsavgift
ProTid + Arbetsuppgifter, gårdar som ingår i produktionsuppföljning (mjök): 1-5 användare 212 €
ProTid + Arbetsuppgifter, gårdar som ingår i produktionsuppföljning (mjök): 6 eller mera användare 328 €
ProTid + Arbetsuppgifter, övriga gårdar: 1-5 användare 260 €
ProTid + Arbetsuppgifter, övriga gårdar: 6 eller mera användare 380 €