Prislista

Mtech Digital Solutions Oy inför elektronisk fakturering från och med 1.2.2020, varefter vi uppbär ett faktureringstillägg på 5 € inkl. Moms 24 % för varje tryckt och skickad faktura.

Programvaror för nötgårdar

Priserna är i kraft fr.o.m. 1.1.2024 (+ moms 24%). Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveransavgifter. Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms.

Program Årsavgift
Nauta 95 €/år + 0,80 €/de/år
Maito Pro 365 €/år + 0,95 €/de/år
Emo Pro 327 €/år + 0,90 €/de/år
Liha Pro 185 €/år + 0,85 €/de/år
Faba Inavelsberäkning 55 € + 0,35 €/hondjur***
Faba KlövMobil 55 €/år
Egenseminering 52 € + 0,25 €/förstaseminering****
Movet-länken 35 €
NautaLink 102 €/år
KoKompass, uppföljningskalkyl 110 €/år + 0,27 €/ko**
KoKompass, uppföljningskalkyl (tuse/kokontroll) 0 €
KoKompass, utfodringsplanering 173 €/år + 0,27 €/ko**
KoKompass, utfodringsplanering (tuse/kokontroll) 149 €/år + 0,27 €/ko**
KoKompass, blandningar 121 €/år + 0,27 €/ko**
KoKompass, blandningar (tuse/kokontroll) 109 €/år + 0,27 €/ko**

*Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2023-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2022. Djurenhetstilläggets tak är 600 de. I samband med 2023-års fakturering faktureras också djurenhetstillägget för året 2021.

** Kospecifika avgiften är 0,27 €/ko. Den kospecifika avgiften faktureras i samband med 2023-års fakturering och baserar sig på komängden i medeltal år 2022.

*** Hondjurspecifika avgiften (hondjur över 14 månader) är 0,35 €/hondjur

**** Förstasemineringsavgiften för år 2022 faktureras i samband med programfaktureringen 2023 och förstasemineringsavgiftern för år 2023 faktureras i samband med programfaktureringen 2024.

Odlingsplaneringsprogram

Priserna är i kraft fr.o.m. 1.1.2024 (+ moms 24%). Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveransavgifter. Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms.

Program Årsavgift
Wisu 136 € + 0,65 €/ha *
Smart Farming 90 € + 0,65 €/ha *
WisuLink 108 € + 0,65 €/ha *
WisuPrognos 65 €
MobiWisu 100 €
Poimuri 103 €

*På årspriset läggs ett hektarspåslag till. Hektartillägget är 0,65 €/hektar. Hektartillägget faktureras i samband med 2024-års fakturering och baserar sig på skiftenas totalareal för 2023. Hektartilläggets tak är 180 ha.

Lantbrukets bokförings- och ekonomiprogram

Priserna är i kraft fr.o.m. 1.1.2024 (+ moms 24%). Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveransavgifter. Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms.

Program Årsavgift
WebWakka 213 €
WebWakka Pro 309 €
WakkaKuitti 74 €
Nätfaktureringen Se prislistan för nätfaktureringen här
Elektronisk signatur Se prislistan för elektronisk signatur här

WebWakka Pro för bokföringsbyråer: kontakta och be om ett erbjudande:
jari.nevavuori@mtech.fi, tel. 040 545 8281

WebWakka-erbjudande hos Andelsbanken till MTK:s och SLC:s medlemmar.

Programvaror för ledarskap

Priserna är i kraft fr.o.m. 1.1.2024 (+ moms 24%). Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveransavgifter. Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms.

Program Årsavgift
ProTid + Arbetsuppgifter, gårdar som ingår i produktionsuppföljning (mjök): 1-5 användare 250 €
ProTid + Arbetsuppgifter, gårdar som ingår i produktionsuppföljning (mjök): 6 eller mera användare 385 €
ProTid + Arbetsuppgifter, övriga gårdar: 1-5 användare 305 €
ProTid + Arbetsuppgifter, övriga gårdar: 6 eller mera användare 450 €