Prislista

Priserna är i kraft fr.o.m. 1.1.2020 (+ moms 24 %). Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveransavgifter. Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms.

Programvaror för nötgårdar

Program Årsavgift
Grundmodul 90 + 0,1 €/ey
Redigerbara rapporter 55 €
Mjölkproduktion 95 €
Köttproduktion 95 €
AmmuLink 58 €
RoboLink 58 €
Gruppering 26 €
Inavelsberäkning 50 €
Faba KlövModulen 26 €/år + 0,2 €/ko
Egenseminering 26 €
Arbetsuppgifter 26 €
Movet-länken 25 €
KoKompass, uppföljningskalkyl 90 €/år + 0,2 €/ko
KoKompass, utfodringsplanering 120 €/år + 0,2 €/ko
KoKompass, blandningar 85 €/år + 0,2 €/ko

Odlingsplaneringsprogram

Program Årsavgift
Wisu 120 € + 0,4 €/ha *
WisuPrognos 50 €
MobiWisu 70 €
Kartta ingår i Wisus pris
Poimuri 95 €

*Hektartillägg är 0,4€/hektar. Hektartillägget är 0,4 €/hektar. Hektartillägget faktureras i samband med 2021-års fakturering och baserar sig på skiftenas totalareal för 2020. Hektartilläggets tak är 150 ha.

Lantbrukets bokförings- och ekonomiprogram

Program Årsavgift
WebWakka 168 €
WebWakka Pro 245 €
WakkaKuitti 60 €

WebWakka Pro för bokföringsbyråer: kontakta och be om ett erbjudande:
jari.nevavuori@mtech.fi, tel. 020 747 2387

WebWakka-erbjudande hos Andelsbanken till MTK:s och SLC:s medlemmar.

Andra tjänster

Program Anskaffningspris Årsavgift
WebLammas 154 € 75 €
WebVuohi 154 € 75 €