Prislista

Priserna är i kraft fr.o.m. 1.1.2023 (+ moms 24%). Vi levererar programmen utan hanterings- eller leveransavgifter. Programvaran du beställt faktureras en gång per år. När du beställer användarrättigheter till ett program mitt under året betalar du månadsavgift endast för de kvarvarande månaderna. På priserna tillkommer 24 % moms. Mtech Digital Solutions Oy inför elektronisk fakturering från och med 1.2.2020, varefter vi uppbär ett faktureringstillägg på 5 € inkl. Moms 24 % för varje tryckt och skickad faktura.

Programvaror för nötgårdar

Program Årsavgift
Grundmodul 92 + 0,25 €/de*
Redigerbara rapporter och Arbetsuppgifter-modulen 76 €
Mjölkproduktion 114 €
Köttproduktion 114 €
AmmuLink 70 €
RoboLink 70 €
Gruppering 35 €
Faba Inavelsberäkning 53 € + 0,30 €/hondjur***
Faba Avelsvärden för mjölkraser 30 €/år + 0,30 €/hondjur***
Faba KlövModulen 30 €/år + 0,30 €/hondjur***
Faba KlövMobil 53 €/år
Faba DigiHelmi 30 €/år + 0,30 €/hondjur***
Eko-modulen 35 €
Egenseminering 37 € + 0,25 €/förstaseminering****
Arbetsuppgifter Säljs tillsammans med redigerbara rapporter
Movet-länken 32 €
KoKompass, uppföljningskalkyl 101 €/år + 0,25 €/ko**
KoKompass, uppföljningskalkyl (tuse/kokontroll) 0 €
KoKompass, utfodringsplanering 160 €/år + 0,25 €/ko**
KoKompass, utfodringsplanering (tuse/kokontroll) 138 €/år + 0,25 €/ko**
KoKompass, blandningar 112 €/år + 0,25 €/ko**
KoKompass, blandningar (tuse/kokontroll) 101 €/år + 0,25 €/ko**

*Djurenhetstillägget är 0,25 €/de. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2021. Djurenhetstilläggets tak är 600 de. I samband med 2022-års fakturering faktureras också djurenhetstillägget för året 2022.

** Kospecifika avgiften är 0,2 €/ko. Den kospecifika avgiften faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på komängden i medeltal år 2021.

*** Hondjurspecifika avgiften (hondjur över 14 månader) är 0,30 €/hondjur

**** Förstasemineringsavgiften för år 2021 faktureras i samband med programfaktureringen 2022 och förstasemineringsavgiftern för år 2022 faktureras i samband med programfaktureringen 2023.

Odlingsplaneringsprogram

Program Årsavgift
Wisu 130 € + 0,6 €/ha *
Smart Farming 80 € + 0,6 €/ha *
WisuLink 100 € + 0,6 €/ha *
WisuPrognos 55 €
MobiWisu 93 €
Poimuri 95 €

*Hektartillägget är 0,6 €/hektar. Hektartillägget faktureras i samband med 2023-års fakturering och baserar sig på skiftenas totalareal för 2022. Hektartilläggets tak är 175 ha.

Lantbrukets bokförings- och ekonomiprogram

Program Årsavgift
WebWakka 193 €
WebWakka Pro 281 €
WakkaKuitti 68 €
Nätfaktureringen Se prislistan för nätfaktureringen här
Elektronisk signatur Se prislistan för elektronisk signatur här

WebWakka Pro för bokföringsbyråer: kontakta och be om ett erbjudande:
jari.nevavuori@mtech.fi, tel. 040 545 8281

WebWakka-erbjudande hos Andelsbanken till MTK:s och SLC:s medlemmar.

Programvaror för ledarskap

Program Årsavgift
ProTid + Arbetsuppgifter, gårdar som ingår i produktionsuppföljning (mjök): 1-5 användare 233 €
ProTid + Arbetsuppgifter, gårdar som ingår i produktionsuppföljning (mjök): 6 eller mera användare 360 €
ProTid + Arbetsuppgifter, övriga gårdar: 1-5 användare 286 €
ProTid + Arbetsuppgifter, övriga gårdar: 6 eller mera användare 418 €