NautaLink

NautaLink kopplar ihop ditt produktionsstyrningssystem med Minun Maatilani Maito Pro-programmet. NautaLink innehåller två olika helheter, varav endast en tas i bruk, beroende på ditt produktionsstyrningssystem

Beställ NautaLink

Denna funktion kan du skaffa som ett tillägg till Maito Pro-programvarupaketet

Beställ NautaLink