Smart Farming – tilläggsmodul för precisering av odlingsplaneringen

Med Wisus Smart Farming -modul får du tillgång till Wisu-odlingsplaneringsprogrammets tilläggsegenskaper. Med hjälp av modulen kan du skapa uppgiftsdatafiler för ISOBUS-kompatibla maskiner och du kan hämta skördekartor till Wisu.

Pröva avgiftsfritt

Smart Farming är en tilläggsmodul till MinGård Wisu med vilken du effektivt drar nytta av de moderna egenskaperna på gardens maskiner med ISOBUS TC-GEO funktion. Dessa uppgifter kan vara ex. tilläggsgödslingar som baserar på vegetationsindex, ändring av utsädesmängden vi sådd eller bearbetningsdjupet vid harvning.

Du kan visualisera den skördedata du samlat in med skördetröskans mätinstrument (RDS Technologies och Trimble) och granska skörden skiftesvis. Utöver dessa egenskaper kan du flytta över material från Wisu, ex skiftesgränser till maskinstyrnings-programmet. För tillfället stöds följande Trimbles modeller: EZ-Guide 250, EZ-Guide 500, CFX-750, FMX-1000 och TMX-2050.

Pröva avgiftsfritt

Pröva avgiftsfritt

Vill du ha mera information? Kontakta oss!

Min Gård programstöd

tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi