Liha Pro

Liha Pro - paketet innehåller alla de programvarufunktioner som behövs för tjur- och kalvuppfödningsgårdar. Till ditt förfogande finns bland annat färdiga och anpassningsbara rapporter, gruppering, slaktuppgifter, bilder och många andra funktioner!

Beställ Liha Pro

Funktioner i Liha Pro-programvarupaketet


  • Underhåll av djuruppgifter i Livsmedelsverkets nötkreatursregister, avel och förädlandeindustriens tjänster med en enda applikation
  • Med grupperingsfunktionerna kan du skapa djurgrupper som styr produktionen och förenklar registreringen av händelser
  • Funktioner för ekologisk produktion
  • Du kan använda Raatolinkki
  • Bildfunktionen
  • Slakterilänk enligt ditt val
  • Pris: 185 €/år + 0,85 €/de/år
  • Beställ Liha Pro-paketet för tjur- och kalvuppfödningsgårdar

    Pröva avgiftsfritt