WebWakka Pro – för företagets ekonomi­administration

Största nyttan av WebWakka Pro-programmet har du, när du utöver jord- och skogsbruksbokföring, också sköter ekonomiadministration för ett företag eller en förening. Det är möjligt att skapa och följa upp egna kostnadsställen och att redigera kontoplaner. Det webbaserade programmet gör det möjligt att arbeta från olika platser.

Pröva gratis

Egenskaper


 • Omfattar alla egenskaper som ingår i WebWakka-grundprogrammet
 • Kontoplaner för jord- och skogsbruk samt jordbruksaktiebolag och redigering av kontoplanerna
 • Kontoplaner för företag och föreningar samt redigering av kontoplanerna
 • Möjlighet att lägga till kostnadsställen
 • Kördagbok
 • Kanal för anvisningsvideon om WebWakka
 • Elektroniskt räkenskapsperiodsarkiv och elektronisk signering
 • Elektronisk inlämning av deklarationsblanketterna 5, 62 och 6B
 • Möjlighet till nätfakturering. Se prislistan här.
 • Bokföringsbyråer har möjlighet att självständigt sköta kundens bokföring
 • Kunden och bokföringsbyrån har i realtid tillgång till rapporter och material
 • Pris 309 €/år + moms 24%
 • Pröva avgiftsfritt

  Kontakta oss och beställ

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi