Poimuri

Poimuri är en tilläggsmodul till Min Gård Wisu -programvaran. Tilläggsmodulen har planerats för bärgårdarnas behov. Med Poimuri är det enkelt att spara mängderna av produkter som plockats från skiftena, antingen kilovis eller korgvis, samt följa upp arbetstagarnas arbetstider

Kontakta oss och beställ

Egenskaper


 • Följa upp plockade växt- och bärmängder
 • Spara info om arbetstagare och följa upp arbetstimmar samt lönebeloppen som betalas till arbetstagarna
 • Skriva ut rapporter t.ex. över skiftesvisa mängder som plockats
 • Anteckna mängderna plockade växter också genom att utnyttja streckkodsläsare
 • Rekommenderade webbläsare: Chrome, Firefox, Safari
 • Pris 103 €/år + moms 24%
 • Anteckningar som gjorts med Poimuri sparas i programmet jordbruksskiftesvis; från rapporterna kan du enkelt följa upp siffrorna också per arbetstagare eller per växtart – och t.o.m. sortvis. Som hjälp vid antecknandet av plockade mängder kan man använda arbetstagarspecifika streckkoder.

  Licensen för Poimuri omfattar en huvudanvändarlicens och fem licenser för arbetstagare. Med huvudanvändarens licens administreras skiftes- och arbetstagaruppgifterna i Poimuri. Med arbetstagarens begränsade rättigheter kan man anteckna plockningar och timregistreringar i applikationen.

  För att kunna ta i bruk Poimuri-tilläggsmodulen förutsätts att man redan har tagit i bruk MinGård Wisu-odlingsplaneringsprogrammet på gården.

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi