Nauta

Nötkreatursprogramvarupaketet samlar ihop de grundläggande funktionerna som behövs på en nötkreatursgård. Du underhåller dina djuruppgifter i Livsmedelsverkets nötkreatursregister, i produktionsspårning uppföljning, avel och bearbetande industriens tjänster med en enda applikation. Tillgängliga för dig är egenskaper för ekologiskt produktion, 'Raatolinkki', det slakterilänk du väljer samt genomtest.

Beställ Nauta

Egenskaper i nötkreatursprogramvarupaketet


  • Underhåll av djuruppgifter i Livsmedelsverkets nötkreatursregister, produktionsguppföljning, avel ochförädlingsindustriens tjänster med en enda applikation
  • Födelseanmälningar
  • Inköpsanmälningar
  • Utmönstringsanmälan