Nauta

Nötkreatursprogramvarupaketet samlar ihop de grundläggande funktionerna som behövs på en nötkreatursgård. Du underhåller dina djuruppgifter i Livsmedelsverkets nötkreatursregister, i produktionsspårning uppföljning, avel och bearbetande industriens tjänster med en enda applikation. Tillgängliga för dig är egenskaper för ekologiskt produktion, 'Raatolinkki', det slakterilänk du väljer samt Faba Genomtest.

Beställ Nauta

Egenskaper i nötkreatursprogramvarupaketet


 • Underhåll av djuruppgifter i Livsmedelsverkets nötkreatursregister, produktionsguppföljning, avel ochförädlingsindustriens tjänster med en enda applikation
 • Födelseanmälningar
 • Inköpsanmälningar
 • Utmönstringsanmälan
 • Funktioner för förvaring av djurkorg I separata menyer På framsidorna Allmän Separata program
  Kalvning Kalkylator för djurenheter och antal djur KPI-nyckel (Valio) Språkvetenskap: FI, SV, EN och RU HKScanLink
  Inköp Standardrapporter Händelser och kommentarer från nötregistret Egna tjurar Liha Hietanen länk
  Utmönstring Historierapporter Förslag till kanmälningar från nötregistret Påminelse on ledigaöronmärken Anelma Link
  Upphittata Skriva ut rapporter (papper, pdf, excel) Nötregisterhändelser 1 månads sammanfattning AtriaLink
  Flyttning Sök efter utmönstrade djur till listor (rapporter) Olika grafer med gårdsinformation på framsidan SenseHub
  Öronmärken Visa valda (filtrering av valda med rapport) Movet länk
  Kalvkort Djurkort
  Djurägarspecifik information Egen information
  Djurköpebrev Mina beställningar
  eko Programvarubutik
  Försäkran om överensstämmelse Feedbackkanal
  Skriv ut djurkorten Chatt
  RaatoLink Engångsinloggning till Fabas onlinetjänster
  Faba Genomtest Engångsinloggning till ProAgrias onlinetjänster