Wisu odlings­planeringsprogram

Med webbaserade Wisu lyckas odlingsplan, skiftes­bokföringen, gödslingsplaneringen och odlingsanteckningar enkelt och snabbt. De grafiska sammandragen på gårdsnivå visar växternas arealer och med hjälp av förnödenhetssaldo administrerar du enkelt de utsädes- och gödselmängder som finns i lagret. Programstödet och mångsidiga anvisningsvideon finns vid behov till din hjälp.

Pröva avgiftsfritt

Egenskaper


 • Odlingsplanering och skiftesvis bokföring
 • Gödslingsberäkning
 • Skifteskarta
 • Skiftesvisa anteckningar
 • Förnödenhetssaldo
 • Arrangera skärmvyn som du vill
 • Elektronisk stödansökan via Vipu-tjänsten
 • Hämta markkarteringsuppgifterna elektroniskt och låt programmet sköta den automatiska kopplingen
 • Rekommenderade webbläsare: Chrome, Firefox och Safari
 • Pris: 120 €/år + 0,5 €/ha/år + moms 24%
 • Pröva avgiftsfritt

  Kontakta oss och beställ

  Odlingsplan och skiftesbokföring

  Med Wisu gör du upp odlingsplanen och beräknar de gödselmedel som bäst lämpar sig för dina åkrar. Du kan hämta markkarteringsuppgifter elektroniskt och låta programmet sköta om den automatiska kopplingen till skiftena. Du kan göra skiftesvisa odligsanteckningar med Wisu eller mobilapplikationen MobiWisu. Wisu är utvecklat för Finlands odlingsförhållanden.
  Wisu beaktar miljöstödets ikraftvarande förordningar i odlingsplaneringen.

  Karta i odlingsplaneringen

  Wisu omfattar en avgiftsfri skifteskarta med vilken du kan granska dina skiften t.ex. enligt växt- eller sorttema. På kartan ser du med ett ögonkast vad som växer på dina skiften. Skifteskartan för din åker hämtas från Vipu-tjänsten.

  Förnödenhetssaldo berättar lagrets tillstånd

  Förnödenhetssaldo-egenskapen som ingår i programmet visar utsädes-, gödsel- och växtskyddsförnödenheter som behöver skaffas. Du kan enkelt markera de mängder som finns i lagret.

  Skräddarsy själv den skärmvy du önskar

  Användargränssnittet för Wisu har planerats att vara användarvänligt och nu kan du själv definiera vilken information programmet i första hand visar för dig. Du kan arrangera skärmvyn och välja att den exempelvis endast visar skiften för önskade växter. Du kan också skriva ut vilken som helst skärmvy från programmet utan att behöva bilda en separat rapport.
  Wisus videoanvisningar

  Kunderfarenheter


  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi