Hektarprissättning i Wisu

Priset för Wisu består av en årsavgift samt ett hektartillägg.

Hektartillägget är 0,5 €/hektar. Hektartillägget faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på skiftenas totalareal för 2021.

Se här årets 2020 hektarprissättning.

Se här årets 2019 hektarprissättning.

Exempel på hektarprissättningen:

Gårdsstorlek, ha Hektartillägg, € /ha Hektartillägg, €
0-5 0,5 0,25 – 2,5 €
5-10 0,5 2,5 – 5 €
10-15 0,5 5 – 7,5 €
15-25 0,5 7,5 – 12,5 €
25-50 0,5 12,5 – 25 €
50-75 0,5 25 – 37,5 €
75-100 0,5 37,5 – 50 €
100-150 0,5 50 – 75 €