Hektarprissättning i Wisu

Priset för Wisu består av en årsavgift samt ett hektartillägg.

Hektartillägget är 0,6 €/hektar. Hektartillägget faktureras i samband med 2023-års fakturering och baserar sig på skiftenas totalareal för 2022.

Se här årets 2021 hektarprissättning.

Se här årets 2020 hektarprissättning.

Exempel på hektarprissättningen:

Gårdsstorlek, ha Hektartillägg, € /ha Hektartillägg, €
0-5 0,6 0,3 – 3 €
5-10 0,6 3 – 6 €
10-15 0,6 6 – 9 €
15-25 0,6 9 – 15 €
25-50 0,6 15 – 30 €
50-75 0,6 30 – 45 €
75-100 0,6 45 – 60 €
100-175 0,6 60 – 105 €