Wisus hektarprissättning enligt årets 2020 totalareal

Priset för Wisu består av en årsavgift samt ett hektartillägg. Hektartillägget är 0,4 €/hektar. Årets 2021 hektartillägg faktureras i samband med 2021-års fakturering och baserar sig på skiftenas totalareal för 2020.

Exempel på hektarprissättningen:

Gårdsstorlek, ha Hektartillägg, € /ha Hektartillägg, €
0-5 0,4 0,2 – 2 €
5-10 0,4 2 – 4 €
10-15 0,4 4 – 6 €
15-25 0,4 6 – 10 €
25-50 0,4 10 – 20 €
50-75 0,4 20 – 30 €
75-100 0,4 30 – 40 €
100-150 0,4 40 – 60 €