Arbetsuppgifter

Med Arbetsuppgifter -modulen skapar du i kalendern en händelse över kommande arbetsuppgifter och påminnelser till dig själv eller en arbetstagare. Det går enkelt att lägga till en arbetsuppgift: gör en beskrivning på uppgiften och ange vid behov tilläggsuppgifter. Som tidpunkt kan man ange ett visst klockslag eller t.ex. en tidsperiod på en vecka. Man kan koppla djur till uppgiften, både enskilt och som avdelningar eller grupper.

Kontakta oss och beställ

Egenskaper


 • Fördela arbetsuppgifter
 • Lägg till arbetsuppgifter i kalendern
 • Gör påminnelser
 • Gör arbetsbeskrivningar
 • Ange tilläggsuppgifter
 • Kvittera medicingar
 • Kvittera arbetsuppgifter som utförda
 • Koppla djur till arbetsuppgifter antingen enskilt, som avdelningar eller som grupper
 • Skapa arbetsuppgifter av vårdutgärder som ska antecknas i Naseva
 • Användning kräver ikraftvarande beställning av Grundmodul och Redigerbara rapporter
 • En tilläggsdel till grundmodulens användare
 • En tilläggsdel också till Wisu användare
 • Pris 29 €/år + moms 24%
 • Antecknade händelser, uppgifter och vårdåtgärder syns i kalendern på framsidan direkt efter att man loggat in i applikationen. En antecknad uppgift kan markeras som utförd genom att man öppnar arbetsuppgiften och kvitterar den utförd.

  Pröva avgiftsfritt

  Kontakta oss och beställ

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi