Grundmodul

Med Grundmodulen kan du göra anmälningar till nötregistret och skriva ut nötregistrets officiella rapporter. Du kan redigera och spara uppgifter för djuren antingen enskilt eller med gruppfunktionen. Nötprogramvarans alla tilläggsdelar samlas omkring grundmodulen.

Kontakta oss och beställ

Egenskaper


 • Födelseanmälningar
 • Anmälningar om utmönstrade djur
 • Köpanmälningar
 • Beställning av öronmärken
 • Djurenhetsberäkning -funktion med vilken du kan beräkna genomsnittlig djurmängd för en viss tidsperiod
 • Pris 92 € + 0,25 €/de/år + moms 24%
 • Pröva avgiftsfritt

  Kontakta oss och beställ

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi