Grundmodulens djurenhetstilläggsprissättning i 2023-års fakturering

Grundmodulens pris består av årsavgiften och djurenhetstillägget som tillsätts på årsavgiften. Djurenhetstillägget med 2023-års fakturering är 0,25 €/djurenhet. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2023-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2022. Djurenhetstilläggets tak är 600 de.

Exempel på djurenhetsprissättningen:

Djurenheternas antal Djurenhetstillägg, €/de Djurenhetstillägg, €
0-30 0,25 € 0,25-7,5 €
31-100 0,25 € 7,75-25 €
101-300 0,25 € 25,25-75 €
301-600 0,25 € 77,5-150 €