WebWisu ur bruk 30.10.2020

Användningen av WebWisu upphör 30.10.2020 I fortsättningen görs odlingsplaneringen med Wisu-programmet i Min Gård. Om du har använt WebWisu, syns din gårds uppgifter färdigt i nya Min Gård Wisu. Du loggar in på nya Wisu på adressen www.mingard.fi. Inloggningen sker med samma lösenord som till WebWisu.

Logga in på Min Gård Wisu

Vill du ha mera information? Kontakta oss!

Min Gård Programstöd

tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi