WebWisu

WebWisu förnyades och blev en del av Min Gård programhelheten. Den nya Wisun ändrade samtidigt utseendet, och är nu ännu mer användarvänlig och tydlig. Om du redan är WebWisu användare syns dina uppgifter också i nya Wisu. Du loggar in i nya Wisu på adressen www.minunmaatilani.fi. Samt i gamla WebWisun på adressen www.webwisu.fi.

Logga in i WebWisu

Vill du ha mera information? Kontakta oss!

Min Gård Programstöd

tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi