Kospecifik avgift i 2021-års fakturering

Den kospecifika avgiften faktureras i samband med 2021-års fakturering och baserar sig på komängden i medeltal på gården år 2020.

Den kospecifika avgiften faktureras med 2021-års fakturering som tillägg på årsavgiften i följande moduler:

  • Inavelsberäkning
  • Faba Klövmodulen
  • KoKompassens moduler

Exempel på den kospecifika prissättningen, Faba Klövmodulen och KoKompassens moduler:

Kornas antal Kospecifik avgift, €/ko Kospecifik avgift, €
0-30 0,2 € 0-6 €
30-100 0,2 € 6-20 €
100-500 0,2 € 20 – 100 €

Exempel på den kospecifika prissättningen, Inavelsberäkning:

Kornas antal Kospecifik avgift, €/ko Kospecifik avgift, €
0-30 0,3 € 0-9 €
30-100 0,3 € 9-30 €
100-500 0,3 € 30-150 €