Kospecifik avgift

Den kospecifika avgiften faktureras i samband med 2023-års fakturering och baserar sig på hondjur- eller komängden i medeltal på gården år 2022.

Den kospecifika avgiften faktureras som tillägg på årsavgiften i följande moduler:

  • KoKompassens moduler

Exempel på den kospecifika prissättningen:

Kornas antal Kospecifik avgift, €/ko Kospecifik avgift, €
0-30 0,2 € 0 – 6 €
30-100 0,2 € 6 – 20 €
100-500 0,2 € 20 – 100 €

 

Se här den kospecifika prissättningen på året 2021.