MobiWisu som hjälp vid sådden

På Mäkipääs gård i Loimaa använder man MobiWisu för att anteckna utförda arbeten. Sådden är redan gjord för den här våren på Mäkipääs gård. ”Under vårsådden får man med MobiWisu direkt antecknat vad man har gjort”, berättar odlaren Eero Mäkipää. ”Med MobiWisu är det enkelt att mata in skiftesanteckningarna direkt, innan man glömmer bort dem”. Uppgifterna sparas direkt i molntjänsten, och man behöver inte längre bära med sig pennor eller papper för att göra anteckningarna.

Vill du pröva programmet?

Pröva avgiftsfritt!