Wisu är ett användarvänligt odlingsplaneringsprogram

Wisu nu har blivit en del av Min Gård -programvarufamiljen. En pilotgrupp bestående av jordbrukare och sakkunniga har deltagit i arbetet med att utveckla förnyade Wisu. Pilotgruppen har fått testa det nya användargränssnittet och har sedan gett utvecklingsförslag. En av odlarna som hör till pilotgruppen är Sinikka Lakkinen som driver en mjölkboskapsgård i Sastamala.

Vill du pröva programmet?

Pröva avgiftsfritt!