AtriaLink

AtriaLink är en avgiftsfri, enkel och snabb tjänst för AtriaNöt-producenter som använder Min Gård -nötprogramvaran.

Vill du veta mera? Kontakta programstödet.

Egenskaper


 • Djuranmälningar mellan Producentens Arbetsbord, Min Gård -programvaran och nötregistret.
 • Förmedlingsanmälningar för kalvar till Producentens Arbetsbord.
 • Du väljer djur som ska skickas till slakt med AtriaLink och överför dem till Producentens Arbetsbord.
 • Du får en förteckning över de djur som slakteriet tagit emot och gör behändigt anmälas om deras utgång till nötregistret.
 • Du får en förteckning över köpta djur och kan enkelt anmäla köphändelserna till nötregistret. Djurens EU-signum finns färdiga.
 • Kedjeinformationsfunktion med vilken du kan anmäla till slakteriet uppgifter i anknytning till djurens hälsa och livsmedelssäkerhet.
 • Avgiftsfri för Atria-producenter
 • Användningen av AtriaLink


  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@minunmaatilani.fi