Grundmodulens djurenhetstilläggsprissättning i 2022-års fakturering

Grundmodulens pris består av årsavgiften och djurenhetstillägget som tillsätts på årsavgiften. Djurenhetstillägget med 2022-års fakturering är 0,2 €/djurenhet. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2022-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2021. Djurenhetstilläggets tak är 600 de.

Exempel på djurenhetsprissättningen:

Djurenheternas antal Djurenhetstillägg, €/de Djurenhetstillägg, €
0-30 0,2 € 0,2-6 €
30-100 0,2 € 6-20 €
100-300 0,2 € 20-60 €
300-600 0,2 € 60-120 €