Grundmodulens djurenhetstilläggsprissättning i 2021-års fakturering

Grundmodulens pris består av årsavgiften och djurenhetstillägget som tillsätts på årsavgiften. Djurenhetstillägget är 0,1€/djurenhet. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2021-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2020. Djurenhetstilläggets tak är 600 de.

Exempel på djurenhetsprissättningen:

Djurenheternas antal Djurenhetstillägg, €/de Djurenhetstillägg, €
0-30 0,1 € 0,1-3 €
30-100 0,1 € 3-10 €
100-300 0,1 € 10-30 €
300-600 0,1 € 30-60 €