Kartmarkeringar för skiften med MobiWisu

På Ojanperäs gård i Södra Österbotten odlas potatis och en del av odlingsanteckningarna görs med mobiltelefon, ute på åkern. Speciellt kartfunktionen har varit till nytta vid antecknandet.

Vill du pröva programmet?

Pröva avgiftsfritt!

Erfarenheter av MobiWisu