Med WebWakka får du grepp om ekogårdens ekonomiförvaltning elektroniskt

Jeggars gamla släktgård i Kyrkslätt har tidigare bedrivits enbart växtodling, men nu förflyttas tyngdpunkten till ekologisk köttproduktion, och snart kommer, förutom fåren, ett fyrtiotal hereford-dikor att beta på ägorna. Som bokföringsprogram användar gården webbaserade WebWakka, med vars hjälp man enkelt kan samarbeta med bokföraren helt på distans.

Vill du pröva programmet?

Pröva avgiftsfritt