Wisu ger odlingsplaneringen ett längre perspektiv

På Tero Sarkalas familjegård i Lieto har man odlat lök i tre generationer. Förutom lök odlas också spannmål och vallväxter. Tack vare odlingsplaneringsprogrammet Wisu har Tero fått ett helhetsgrepp om gårdens odlingsplanering. Det har gjort både produktionen och arbetet smidigare.

Vill du pröva programmet?

Pröva avgiftsfritt!