Liha Hietanen -länken

Liha Hietanen -länken är en avgiftsfri, enkel och snabb tjänst för Liha Hietanen slakteriets producenter som använder Min Gård -nötprogramvaran. För att kunna ta i bruk modulen krävs minst att man har tillgång till Min Gård -grundmodulen.

Vill du veta mera? Kontakta programstödet.

Egenskaper


  • Djuranmälningar mellan Liha Hietanen och Min Gård -programmet
  • Kalvarnas förmedlingsanmälningar
  • Du väljer djur som ska skickas till slakt med Liha Hietanen -länken
  • Kedjeinformationsfunktion med vilken du kan anmäla till slakteriet uppgifter i anknytning till djurens hälsa och livsmedelssäkerhet
  • Avgiftsfri för Liha Hietanens producenter
  • Vill du ha mera information? Kontakta oss!

    Min Gård programstödet

    tel. 09 8566 5969 / tuki@minunmaatilani.fi