Nötkreaturens slakt- och förmedlings­anmälningar

Med nötkreatursregistrets slakt- och förmedlingsanmälningar -webbtjänsten kan du registrera anmälningar, korrigera eller ta bort tidigare gjorda anmälningar. Fel och anmärkningar i uppgifterna i anmälan rapporteras vid registreringen av anmälan. Tjänsten är riktad till slakterier och djurförmedlare. Användarrätt till tjänsten skall ansökas på tjänstens framsida.

Flytta dig till tjänsten