Nötkreaturens registerförfrågan

Registerförfrågetjänst används av slakterier och djurförmedlare som har sina egna identifikationer för tjänsten. Slakterier och djurförmedlare kan konstatera nötkreaturets ursprung och bl.a det om djurets registrering är i skick.

Flytta dig till tjänsten