HKScanLink

HKScanLink är en avgiftsfri, enkel och snabb tjänst för HKScan slakteriets producenter som använder Min Gård -nötprogramvaran. För att kunna ta i bruk modulen krävs minst att man har tillgång till Min Gård -grundmodulen.

Vill du veta mera? Kontakta programstödet.

Egenskaper


 • Djuranmälningar mellan Sinetti, Min Gård -programmet och nötregistret
 • Kalvarnas förmedlingsanmälningar till Sinetti
 • Du väljer djur som ska skickas till slakt med HKScanLink och överför dem till Sinetti
 • Du får en förteckning över de djur som slakteriet tagit emot och gör behändigt anmälas om deras utgång till nötregistret
 • Du får en förteckning över köpta djur och kan enkelt anmäla köphändelserna till nötregistret. Djurens EU-signum fins färdiga.
 • Kedjeinformationsfunktion med vilken du kan anmäla till slakteriet uppgifter i anknytning till djurens hälsa och livsmedelssäkerhet
 • Avgiftsfri för HKScans producenter
 • Var finns HKScanLink?

  Klicka i Min Gård -programmet, i den högra kanten, på ikonen av en ko med vilken djurkorgen öppnas. HKScanLink -ikonen finns i nedre kanten av djurkorgen. För att få tillgång till HKScanLink kan du aktivare den avgiftsfritt i Min Gård -programmet i punkten Beställningar / Produkter.

  Vill du ha mera information? Kontakta oss!

  Min Gård programstöd

  tel. 09 8566 5969 / tuki@mtech.fi