Mera noggrannhet i bokföringen med WebWakka

Paret Immonens gård är en mjölkgård med ca 150 kor. Gården är belägen i Nilsiä i Kuopio. Förutom mjölkproduktion odlar man också åkrarna på gården och sköter den egna skogen. Som system för ekonomiadministrationen på gården används WebWakka. Aktuell och tillräckligt noggrann bokföring underlättar planeringen och utvecklingen av verksamheten.

Vill du pröva programmet?

Pröva avgiftsfritt!