Pröva nu Wisu avgiftsfritt!

Gör odlingsplaneringen behändigt med webbaserade Wisu-odlingsplaneringsprogrammet! Odlingsplanering som görs på ett modern sätt medför många fördelar till odlaren och gården. Med Wisu strömlinjeformar och optimerar du hela odlingsprocessen och får bra förutsättningar till att effektivera din gårds verksamhet samt tillväxt.

Pröva Wisu avgiftsfritt

Så här har du nytta av Wisu-odlingsplaneringsprogrammet


 • Med Wisu gör du odlingsplanen, skiftesbokföringen, planeringen av växtföljden, gödslingsplaneringen och odlingsanteckningarna enkelt.
 • Åskådliga grafiska skärmbilder underlättar användningen av programmet.
 • Du kan filtrera individuella skärmvyer för din gårds behov direkt på basis av odlingsplanen och skiftesbokföringen.
 • Förnödenhetssaldo för hantering av produktionsinsatslager och för att underlätta planeringen av anskaffningar, fungerar också med smarttelefon.
 • Administration av avtal lyckas centraliserat, kan kopplas ända till skiften och till stödansökan.
 • Optimering av foderskördens tidpunkt med D-värdesprognosen.
 • Vegetationsindexet följer upp situationen för växtligheten på skiftena när växtperioden framskrider.
 • Nya mätare på gårdsnivå hjälper till att utnyttja den föregående växtperiodens data vid planering av den kommande perioden.
 • Kartorna som hämtas från Vipu-tjänsten finns behändigt tillgängliga och uppdaterade med myndighetsinformation.
 • Elektronisk stödansökan via Vipu-tjänsten.
 • Elektronisk hämtning och automatisk positionering av markkarteringsprover.
 • Med det webbaserade och informationssäkra programmet finns de uppdaterade uppgifterna för din gård tillgängliga oberoende av tid och plats.
 • Du får fri tillgång till tydliga och omfattande anvisningsvideon.
 • Programvarustödets sakkunniga betjänar vardagar kl. 8:15 – 16:00, utan tilläggsavgift.
 • Med MobiWisu antecknar du och följer upp skifteskartans observationer redan på åkern, du har alltid uppdaterade uppgifter till förfogande.
 • WisuPrognos finns till din hjälp vid observation av växtsjukdomar.
 • Nyheten Wisu Smart Farming -modulen erbjuder precisionsodlingsverktyg till ditt förfogande.
 • Poimuri för trädgårdsföretag.
 • Pröva nu Wisu avgiftsfritt!

  Pröva Wisu avgiftsfritt

  Wisu ger odlingsplaneringen ett längre perspektiv


  Producera resultat på din gård med hjälp av Finlands populäraste lantbruksprogramvara. Påbörja avgiftsfri provperiod redan idag, du får ibruktagningsmånaden och den därpå följande månaden avgiftsfritt!